Genealogie Schaup

In 1753 kregen de vier kinderen van Maria Niemand, via een legaat van de eigenaar van de plantage San Nicolaas, een stuk grond naast die plantage in bezit. Dit gedeelte van het perceel Lange Tuin werd later Savaan Statie genoemd. De savaan bleef ruim een eeuw in familiebezit totdat zij in juli 1869 aan James Belt de Haseth werd verkocht.
Door haar huwelijk met Johan Schaup kregen haar kinderen de achternaam Schaup. Het huwelijk zelf was niet succesvol: reeds in 1778 was er sprake van "gesepareerd huysvrouw van Johan Andreas Schaup" en van hem werd verder niets meer vernomen.

Eerste generatie

I. Johan Andreas Schaup, overleden voor september 1790,
hij was gehuwd met
Maria Niemand, overleden in 1799, dochter van de vrije negerin Dominga van Vadertje,
Kinderen:
a. Anthoinette Schaup, volgt II.1
b. Jan Hendrik Schaup, volgt II.2
c. Willem Salomon Schaup
d. Jurriaan Manuel Schaup, volgt II.3


Tweede generatie


II.1 Anthoinette Schaup (ouders onder I), ook genaamd Antonia Schoop, overleden op 12 december 1771,
zij trouwde op 3 maart 1766 met
Johan Frederik Neuman, geboren te Potsdam op 3 februari 1734, Luthers gedoopt, overleden op 6 januari 1819, zoon van Magnus Neuman
Uit dit huwelijk:
a. Frederik Magnus Neuman, geboren te Curaçao op 13 november 1767, Luthers gedoopt aldaar op 29 november 1767 en overleden aldaar 28 mei 1836
b. Heinrich Ludewig Neuman, geboren op 15 november 1769, Luthers gedoopt te Curaçao op 3 december 1769
Johan Frederik Neuman hertrouwde in 1772 met Maria Joost. Uit dat huwelijk meerdere kinderen.


II.2 Jan Hendrik Schaup (ouders onder I), geboren te Curaçao voor juli 1753 en overleden circa 1830,
trouwde te Curaçao op 30 juni 1824 met
Maria Magdalena, ook genoemd als Maria Mariana, geboren te Curaçao en overleden aldaar op 22 november 1841
In 1824 kocht Jan Hendrik zijn slavin Mariana (de hier genoemde Maria Magdalena), haar vier kinderen en twee kleinkinderen vrij. Bij hun huwelijk in hetzelfde jaar werden de vier kinderen in echt aangenomen. Zij woonden op de Savaan Statie, dat ook wel tuintje van Jan Hendrik Schaup genoemd.
Kinderen:
a. Johannes Claris Schaup, waarschijnlijk is hij overleden op 4 september 1856.
b. Rimon Nonatus Schaup, geboren te Curaçao op 30 augustus 1800 en overleden voor 1870, ondertrouwde te Curaçao op 13 augustus 1824, trouwde aldaar op 25 augustus 1824 met Juana Lacroes, geboren te Curaçao
c. Carolus (Carel) Augustin Schaup, volgt III.3
d. Anna Sebel Schaup, volgt III.4


II.3 Jurriaan Manuel Schaup (ouders onder I), geboren voor juli 1753 en overleden in april 1805,
hij woonde samen met
Johanna Catharina Corpus, geboren te Curaçao circa 1769 en overleden aldaar op 10 maart 1841, dochter van Maria Petrona
Jurriaan kocht in 1802 de plantage Luchtenberg. Na zijn dood werd die gekocht door Johanna Catharina Corpus, die daar tot aan haar dood bleef wonen.
Uit deze relatie drie kinderen:
a. Petronella Geertruida Schaup, volgt III.5
b. Johannes Hendrik Schaup, volgt III.6
c. Margaretha Eleonora Schaup, volgt III.7


Derde generatie


III.3 Carolus (Carel) Augustin Schaup (ouders onder II.2), overleden na 1868,
hij trouwde te Curaçao op 25 november 1821 met Maria Augustina Erkelens
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Ferdinandus Schaup, geboren te Curaçao op 10 mei 1824
b. Carolina Martina Schaup, geboren te Curaçao op 13 januari 1833
c. Ann Elisabeth Schaup, geboren te Curaçao op 12 juli 1835


III.4 Anna Sebel Schaup (ouders onder II.2), ook genoemd Anna Isabella Schaup, geboren te Curaçao en overleden voor april 1869,
zij ondertrouwde te Curaçao op 13 augustus 1824 en trouwde aldaar op 25 augustus 1824 met
Martien Brito, van beroep landbouwer, geboren te Laguaria op de vaste kust omstreeks 1790 en overleden te Curaçao op 29 mei 1870
Bij het huwelijk in 1824 werden haar twee kinderen in echt aangenomen: Luisa Martha en Maria Nicaela.
Uit dit huwelijk onder andere:
a. Luisa Martha Brito, geboren omstreeks 1821
b. Maria Nicaela Brito, geboren omstreeks 1823
c. Paulina Brito, overleden na 1868
d. Johanna Paulina Brito, van beroep hoedenmaakster, geboren te Curaçao op 30 maart 1831 en overleden aldaar op 5 november 1872
e. Pedrito Antonie Brito, geboren te Curaçao op 22 februari 1833


III.5 Petronella Geertruida Schaup (ouders onder II.3), geboren te Curaçao op 15 november 1798 en overleden aldaar op 17 september 1864, zij trouwde met
Samuel Augustin de Lannoy, van beroep landeigenaar, geboren te Curaçao op 27 augustus 1789 en overleden voor 1864
Zij woonden op de plantage St. Jacob en maakten op 10 december 1830 een testament op.
Uit dit huwelijk 9 kinderen


III.6 Johannes Hendrik Schaup (ouders onder II.3), geboren te Curaçao en overleden na juli 1865,
hij ondertrouwde te Curaçao op 22 februari 1822 en trouwde aldaar op 24 februari 1822 met
Anna Dorothea Evertsz, geboren te Curaçao
Zij maakten op 5 februari 1831 een wederzijds testament op.
Uit dit huwelijk:
a. Jurriaan Schaup
b. Alexander Schaup
c. Maria Martha Schaup


III.7 Margaretha Eleonora Schaup (ouders onder II.3), geboren te Curaçao, overleden na 1859,
zij ondertrouwde te Curaçao op 7 oktober 1831 en trouwde aldaar Curaçao op 19 oktober 1831 met
Willem Gerard Neuman, geboren te Curaçao op 22 september 1791 en overleden aldaar op 3 september 1859, zoon van Isabel Stegman
Uit dit huwelijk:
a. Frederick Jurian Neuman, geboren te Curaçao op 14 april 1832
b. Johanna Poulina Neuman, geboren te Curaçao op 30 juni 1833. De in de akte genoteerde geboortedatum van "zondag 31 juni" bestaat niet. In 1833 viel 30 juni wel op een zondag. De klerk zal zich verschreven hebben.


Een aantal van bovenstaande personen komen ook voor in het boek van Els Langenfeld "Verhalen uit het verleden", Curaçao 2007, pagina 31-37.

© Robert Buzink