Scharloo monumenten


Langs de Scharlooweg in Curaçao zijn aan weerszijden ruime panden gebouwd. Sedertdien heeft de tand des tijds daar stevig aan kunnen knagen, vaak geholpen door achterstallig onderhoud en/of totale verwaarlozing door de eigenaren.
De N.V. Stadsherstel en de stichting Monumentenzorg zijn sedert een aantal jaren bezig met het herstel van zo veel mogelijk historische panden, waarbij de schaarse middelen amper in staat zijn om dat uit te voeren wat het meest urgent is.
De restauratiewerkzaamheden aan de drie hieronder genoemde panden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Willemstad N.V.

Op zondag 29 oktober 2006 hielden de Vrienden van het Archivo Nashonal een excursie met rondleiding door de uitvoerders van genoemde aannemer naar de panden Scharlooweg 29, naar het drie verdiepingshuis "La Maria" op Scharlooweg 72-76 en naar "Pachi de Sola" op Scharlooweg 150-152, bij velen bekend als de plaats waar vroeger de Burgerlijke Stand zetelde. In maart 2007 heeft de nieuwe huurder het laatstgenoemde pand in gebruik genomen.
De foto's op de volgende pagina's zijn tijdens die excursie genomen.
Klik om een van de onderstaande afbeeldingen om de bijhorende pagina te openen:

Scharlooweg 29
 
Scharlooweg 72-76
"La Maria"
Scharlooweg 150-152
"Pachi de Sola"

Tekst en foto's © Robert Buzink